MUXEXU: Prazo ordinario e extraordinario para cambio de entidade médica

30 de decembro de 2021

publicado na MUXEXU

Publicouse resolución do Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial de data 30 de decembro de 2021, sobre a ampliación do prazo outorgado para efectuar cambios de entidade médica en 2022. Mediante a devandita resolución establécese, ademais do prazo ordinario do 1 ao 31 de xaneiro de 2022, un prazo extraordinario do 1 ao 28 de febreiro de 2022, durante o cal todos os  mutualistas poderán realizar o cambio de entidade médica oportuno.