Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

16 de decembro de 2021


"publicado na intranet"


Saiu publicada con data 15/12/21 a resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan Postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución. 

O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (16, 17 e 20 de decembro).