Provisión de forma temporal por substitución dun posto singularizado na Fiscalía Provincial da Coruña

10 de decembro de 2021


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; Resolución da dirección Xeral de xustiza porla que se anuncia a convocatoria para a provisión dun posto de traballo mediante substitución.