AXG-CUT, solicita convenio coa AMTEGA para obter maior número de cursos de formación infomática para o persoal da Admón. de Xustiza

3 de marzo de 2022


AXG-CUT, ven de presentar escrito solicitando un maior número de cursos de formación informática para o persoal da Admón. de Xustiza utilizando fondos da UE NEXT GENERATION...