Substitución entre titulares. Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

27 de abril de 2022


"publicado na intranet"

Saíu publicada, con data do 26/04/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. 
 
Non se admitirán as solicitudes que se reciban por outro medio. A proba de entrega será o acuse de recibo do fax ou correo electrónico enviado. 3. Non deberá achegarse documentación coa petición, xa que de ser precisa será requirida pola Dirección Xeral.
 
O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (27, 28 e 29 de abril de 2022).