Comisións de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Admón. de Xustiza

19 de maio de 2022


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; Saíu publicada a Resolución do 18 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na Intranet.

Todas as persoas deberán completar a súa solicitude a través do formulario electronico dispoñible na OPAX no sitio web http://opax.xunta.es

As solicitudes iran acompñadas co informe, preceptivo e non vinculante da persoa responsable do órgano, servizo ou unidade.