Substitución entre titulares.Novos avisos de desocupación de postos para a súa cobertura mediante substitución

3 de xuño de 2022


"publicado na intranet"

Substitución entre titulares 

Saíu publicada, con data do 03/06/2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.

As solicitudes deberán ser presentadas por correo electrónico, ao enderezo servicio.persoal.xustiza@xunta.gal, ou ao fax 981 546 222. O prazo de presentación de solicitudes será de TRES DÍAS hábiles dende a publicación da presente resolución (06, 07 e 08 de xuño de 2022).