Substitución entre titulares. Novos avisos de desocupación para a súa cobertura

6 de xullo de 2022

"vense de publicar na intranet"Saíu publicada, con data do 6 de xullo de 2022, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.