Comisións de servizo; nova oferta de prazas

28 de decembro de 2022

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución do 27 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.