EGAP; Curso prevención riscos laborais (nivel básico)

16 de febreiro de 2023


"publicado no DOG"


Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 9 de febreiro de 2023 pola que se convocan os cursos de prevención de riscos laborais nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

Empregados, traballadores por conta allea ou autónomos, traballadores designados e delegados de prevención, empresarios e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais. 
Modalidade: teleformación. 
Duración: 60 horas/edición.
Edicións: tres. 
Datas: do 7 de marzo ao 5 de maio de 2023. 
Proba final: o día 5 de maio, ás 10.00 horas. 
A proba final do curso realizarase de xeito telemático a través da aula virtual. 
Prazas: 100 por edición.

O prazo de presentación de solicitudes será do 17 ao 27 de febreiro de 2023.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo desde as 9.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 23.55 horas da data de finalización.