Substitución entre titulares | Novos avisos de desocupación para a súa cobertura mediante substitución

4 de abril de 2023


"publicado na intranet"

Vense de publicar na intranet; Saíu publicada, con data do 4 de marzo de 2023, a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución.