CTPA; Distribución Aulas exámes ( 27-05-2023)

22 de maio de 2023


"publicado na web do Ministerio"
  • Tramitación Procesal y Administrativa, acceso libre, Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre (BOE de 19 de diciembre)SEDE A CORUÑA AULAS TRAMITACION TURNO LIBRE