DOG; Erro na publicación das listaxes de solicitudes de Acción Social

5 de setembro de 2023


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2023 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

Esta publicación aparece no día de hoxe no DOG, día no que estaba previsto a publicación da listaxe das solicitudes.

Por erro non aparece tal publicación. Agardamos a subsanación do erro.