CTPA; prazas promoción interna

25 de outubro de 2023


" remitido pola DXX" 

Achegamos a relación de prazas do corpo de tramitación procesual e administrativa que se ofrecerán ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo de promoción interna convocado pola Orde JUS/242/2022, do 24 de marzo.