Méritos; que facer no caso de oposición o tratamento de datos na inscrición

20 de outubro de 2023


"publicado na web do Ministerio" 

Ante as numerosas consultas no día de onte o Ministerio fai esta aclaración.