Comisións de servizo entre titulares. Adxudicación provisional.

15 de abril de 2024

"publicado na intranet"

Saíu publicada a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 12 de abril de 2024.