Modificación da LOPX: Lei de xustiza universal

14 de marzo de 2014

No Boletín Oficial do Estado número 63, do 14 de marzo de 2014, publícase a Lei Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, relativa á xustiza universal.

Disposición transitoria única.

As causas que no momento de entrada en vigor desta Lei se atopen en tramitación polos delitos aos que se fai referencia na mesma quedarán sobreseídas ata que non se acredite o cumprimento dos requisitos establecidos nela.

Disposición final única. Entrada en vigor.

A presente Lei Orgánica entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».


Ligazón permanente