Oposicións. Xestión procesual. Desestimación de impugnacións

25 de marzo de 2014

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 24 de marzo de 2014, do Tribunal Cualificador Único, polo que se procede a desestimar impugnacións ás preguntas do primeiro exercicio das probas selectivas nas oposicións ao corpo de Xestión, quenda libre.

Ligazón