Proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión de Avogado para o ano 2014

17 de marzo de 2014

No Boletín Oficial do Estado número 65, do 17 de marzo de 2014, publícase a Orde PRE/404/2014, de 14 de marzo, pola que se convoca a proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión de Avogado para o ano 2014.


Datos da publicación
Publicado en: «BOE» núm. 65, de 17 de marzo de 2014, páginas 23528 a 23540 (13 págs.)

Sección: III. Otras disposiciones

Departamento: Ministerio de la Presidencia

Referencia: BOE-A-2014-2847

PDF de la disposición

XML de la disposición