Bolsa de interinos de Castela-A Mancha. Listas provisionais

8 de abril de 2014

Listas de interinos
Na páxina web do Ministerio de Xustiza fixéronse publicos as listas provisionais das bolsas de traballo de persoal interino no ámbito de Castela-A Mancha.

Do 22 de abril ao 3 de maio de 2014 ábrese un prazo para emendar defectos e formular reclamacións.


Ligazón