Bolsa de interinos de Ceuta 2014

29 de abril de 2014

Listas de interinos

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a convocatoria da bolsa de interinos de Ceuta para o ano 2014Descripción del proceso

Nombre: Bolsa de Interinos de Ceuta 2014

Ámbito territorial: Ceuta


Fecha de inicio de presentación de instancias:1 de mayo de 2014

Fecha de fin de presentación de instancias:10 de mayo de 2014