Oposicións secretarios xudiciais. Relación de aprobados, quenda de promoción interna

8 de maio de 2014

Bos días dende Alterntivas-Xustiza. 


Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 112, de 8 de mayo de 2014, publícase a Orde JUS/739/2014, de 29 de abril, pola que se publica a relación de aprobados das probas selectivas de acceso ao Corpo de Secretarios Xudiciais, quenda promoción interna, convocadas por Orde JUS/1287/2013, de 26 de xuño.


Ligazón permanente