Dotación de funcionari@s para o novo xulgado de paz de Oza-Cesuras

10 de xuño de 2014

Alternativas na xustiza galega

Alternativas remítelle unha carta ao Director Xeral de Xustiza para que se dote de funcionariado de xustiza ao novo xulgado de paz de Oza-Cesuras, que comezará a funcionar como tal o día 01/09/2014.

DIRECTOR XERAL XUSTIZA GALICIA
Praza de Europa nº 5-A 4º Andar-
Santiago Compostela


No Boletín Oficial do Estado número 135, de 4 de xuño de 2014, publicouse a Orde JUS/918/2014, de 26 de maio, pola que se dispón a entrada en funcionamento do xulgado de paz de Oza-Cesuras (A Coruña):

O novo xulgado de Oza-Cesuras entrará en funcionamento o 1 de setembro de 2014, momento en que se fará efectivo o cese de actividade nos xulgados de Oza dos Rios e de Cesuras. Este xulgado asumirá o Rexistro Civil, todos os expedientes, documentación, arquivo e os medios materias de ambos xulgados.

Dende Alternativas entendemos que a creación do novo xulgado, a nova carga de traballo e o número de habitantes aos que vai dar servizo, fai obrigatorio a creación de prazas de persoal da administración de Xustiza para atender o traballo.

En Galicia existen na actualidade moitos Xulgados de Paz, cun número de habitantes moi similar, que están atendidos por funcionarios da Administración de Xustiza: O Pino, Bergondo, Begonte, Oroso, Valga, Salceda, etc.

Non crear un Xulgado de Paz con funcionarios de Xustiza o 1 de setembro sería un novo despropósito con esta poboación. Non é necesario recordarlle a utilización política que se fixo desta fusión, en contra da cidadanía, sen consenso entre os partidos, sen estudio de viabilidade pertinente, e que pasado un ano non ten demostradas as bondades prometidas por algúns políticos.

Nun concello fusionado “a machete” onde as duplicidades saltan á vista, 2 casas consistoriais, 2 centros de saúde, 2 colexios, 2 secretarios municipais, 2 edís por concellería e dous escudos. A creación dun único Xulgado de Paz, con funcionarios de Xustiza, podería ser a primeira decisión con visión de servizo Público e de interese para os cidadáns.

Por todo o antes exposto e en aras de mostrar un verdadeiro interese na Xustiza solicitamos que o día 1 de setembro o novo Xulgado de Paz de Oza-Cesuras comece a súa andaina con funcionarios da Administración de Xustiza. Calquera outra decisión demostraría claramente que detrás da fusión so había un interese político e propagandístico.

Asdo. Pablo Valeiras Riós
Voceiro de Alternativas na Xustiza