Horario. Xulgados de Garda

10 de xullo de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 167, de 10 de xullo do 2014, publícase a Resolución de 2 de xullo do 2014, da Secretaría de Estado de Xustiza, pola que se modifica a de 5 de decembro de 1996, pola que se ditan instrucións sobre a xornada e horarios no ámbito da Administración de Xustiza.

Modificación do punto sétimo da Resolución de 5 de decembro de 1996, da Secretaría de Estado de Xustiza, sobre servizo de garda.

A Resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».


Ligazón