Concurso de traslados. Publicación da resolución definitiva

20 de outubro de 2014


Publicación no BOE: 04/11/2014

Cesamentos

Tramitación: 11/11/2014

Xestión e Auxilio: 17/11/2014

Para consultar as listaxes coas adxudicacións definitivas
debedes poñervos en contacto con nos