Lexislación: Modificación das leis Concursal e de Axuizamento Civil

1 de outubro de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 238, de 1 de outubro do 2014, publícase a Lei 17/2014, do 30 de setembro, pola que se adoptan medidas urxentes en materia de refinanciamento e reestruturación de débeda empresarial, que modifica, entre outras, a Lei 22/2003, do 9 de xullo, Concursal e a Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de Axuizamento Civil.

Entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».


Ligazón