Mutualidade. Prestacións

20 de outubro de 2014

Mutualidade Xeral Xudicial
No Boletín Oficial do Estado número 254, do de outubro de 2014, publícase a Resolución do 9 de outubro de 2014, da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a do 26 de decembro de 2012, pola que se establecen os criterios de concesión das axudas do Fondo de Asistencia Social.


Ligazon