Oposicións. Xestión, promoción interna. Nomeamento como funcionarios en prácticas e curso selectivo

22 de outubro de 2014

Ministerio de Xustiza
Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a Orde de 14 de outubro de 2014, pola que se nomean funcionarios en prácticas aos aspirantes aprobados nas probas selectivas para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, acceso promoción interna.

Así mesmo convócase aos aspirantes para o inicio do Curso Selectivo Teórico-Práctico para o próximo día 27 de outubro de 2014, nos ámbitos, lugares e horas que a continuación se indican na Orde


Documentos asociados