Guía básica das vacacións, permisos e licenzas

12 de novembro de 2014

Guía básica das vacacións, permisos e licenzas
Dentro da colección de documentos de Alternativas-Xustiza, publicamos hoxe unha nova guía para dar resposta ás dúbidas que podamos ter sobre a normativa de vacacións, permisos e licenzas.

Redactada por Lola Filgueira, dá resposta a 40 preguntas sobre a aplicación da nosa normativa e compleméntase cunha táboa cos distintos tipos de permisos e a documentación que, se é o caso, temos que achegar.

Podes descargala dende esta ligazón.


Outras guías de Alternativas-Xustiza:


- Control do horario: Guía para entender o seu funcionamento

- Reclamación de la paga extra de 2012 y extensión de efectos de sentencia firme

- Informe: Os arquivos xudiciais de Galicia