Nova Oficina Xudicial. Concurso específico para a provisión de postos de traballo para o Corpo de Secretarios Xudiciais.

28 de novembro de 2014

Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 288, do 29 de novembro de 2014, publícase a Orde JUS/2211/2014, do 12 de novembro, pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo para o Corpo de Secretarios Xudiciais.


Ligazón