Oposicións. Xestión procesual, quenda libre. Comezo do curso práctico

18 de novembro de 2014

Oposicións
Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse a Orde de 13 de novembro de 2014, pola que se nomean funcionarios en prácticas aos aspirantes aprobados nas probas selectivas para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, acceso libre e se convoca para o 24/11/2014 aos aprobados para o inicio do Curso selectivo, nos ámbitos, lugares e horas que se indican no Anexo da Orde.


Ligazón