Clases pasivas. Pensións

31 de decembro de 2014


Boletín Oficial do Estado

No Boletín Oficial do Estado número 316, do 31 de decembro, publícanse os seguintes Reales Decretos:

- Real Decreto 1103/2014, do 26 de decembro, sobre revalorización e complementos de pensións para o ano 2015 e outras normas en materia de Clases Pasivas.

Ligazón


- Real Decreto 1107/2014, do 26 de decembro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2015.

Ligazón