Oposicións. Secretarios, promoción interna. Nomeamento e destinos

16 de decembro de 2014


Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 303, de 16 de decembro de 2014, publícase a Orde JUS/2356/2014, de 3 de decembro, pola que se nomean Secretarios Xudiciais da terceira categoría, quenda promoción interna, aos aspirantes que superaron o proceso selectivo, convocado por Orde JUS/1287/2013, de 26 de xuño

Ligazón