Oposicións. Secretarios xudiciais, OEP 2014

23 de decembro de 2014

Na páxina web do Minsiterio, veñen de publicar en relación co proceso selectivo para o acceso ao Corpo de Secretarios Xudiciais, quenda libre, OEP 2014, a siguiente nota:


Nota de última hora:

TURNO LIBRE, 1º EJERCICIO, tipo test: Está prevista su realización antes del verano.

La fecha concreta se publicará en el Boletín Oficial del Estado antes de la finalización del segundo ejercicio de acceso por promoción interna.


Seguimiento proceso selectivo secretarios judiciales, OEP 2014