Oposicións. Secretarios xudiciais. Tribunais cualificadores

12 de decembro de 2014


Boletín Oficial do Estado
No Boletín Oficial do Estado número 300, do 12 de decembro de 2014, publícase a Orde JUS/2319/2014, do 4 de decembro, pola que se nomean os Tribunais cualificadores do proceso selectivo para ingreso no Corpo de Secretarios Xudiciais, convocado por Orde JUS/1615/2014, do 4 de setembro.


Ligazón