Oposicións. Xestión, promoción interna. Nomeamento como funcionarios e destinos adxudicados

2 de decembro de 2014
No Boletín Oficial do Estado número 291, do 2 de decembro de 2014, publicáronse as seguintes resolucións:


- Orde JUS/2246/2014, do 19 de novembro, pola que se nomean funcionarios do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quenda promoción interna, os aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado por Orde JUS/1959/2013, do 17 de outubro.

Ligazón


Destinos


ÁMBITO MINISTERIO

- Orde JUS/2244/2014, do 19 de novembro, pola que se outorgan destinos aos funcionarios do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quenda promoción interna, que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/1959/2013, do 17 de outubro.

Ligazón


COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos


COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos


COMUNITAT VALENCIANA

Destinos


COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos


COMUNIDADE DE MADRID

Destinos