Vacacións/Asuntos particulares/Días de libranza 2014

19 de decembro de 2014
VACACIÓNS


No ano 2014 temos dereito a gozar 22 días de vacacións. O prazo para gozar as vacacións do ano 2014 remata o 15 de xaneiro de 2015.

Dos 22 días de vacacións podemos pedir ata un máximo de sete días soltos. O resto de días hai que pedilos en períodos mínimos de 5 días hábiles.

O prazo para gozar dos días soltos de vacacións (ata un máximo de 7) remata o 15 de xaneiro de 2015.

Os días soltos de vacacións pódense xuntar cos días de asuntos particulares e cos días de libranza por acumulación horaria


ASUNTOS PARTICULARES


No ano 2014 temos dereito a gozar de sete días de asuntos particulares.

O prazo para gozar os días de asuntos particulares do ano 2014 remata o vindeiro 31 de xaneiro de 2015.

Os días de asuntos particulares pódense xuntar cos días de libranza por acumulación horaria e cos días soltos de vacacións.


DÍAS DE LIBRANZA


No ano 2014 temos dereito a gozar dun máximo de 3 días de libranza por acumulación horaria. Por cada 7:30 horas que acumulemos na bolsa de horas temos dereito a un día de libranza. Na bolsa de horas pódense acumular como máximo 22:30 horas.

Os días de libranza por acumulación horaria xerados no ano 2014 pódense gozar ata o 31 de xaneiro do 2015.

Os días de libranza por acumulación horaria poden xuntarse con días de asuntos particulares e cos días soltos de vacacións.Hai que ter en conta que: os días soltos de vacacións só se poden gozar ata o 15 de xaneiro e os días de asuntos particulares e de libranza por acumulación horaria pódense gozar ata o 31 de xaneiro.


Descarga. Preme aquí