EGAP: Plan de formación para o funcionariado da administración de Xustiza

29 de xaneiro de 2015


No Diario Oficial de Galicia número 19, do 29 de xaneiro de 2015, publícase a resolución da Escola Galega de Administración Pública, do 22 de xaneiro de 2015, pola que se publica o Plan de formación do persoal da Administración da Comunidade Autónoma, das entidades locais de Galicia, da Administración de xustiza de Galicia e do persoal de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas para o ano 2015.


Ligazón


Cursos de formación 2015
Cursos de formación 2015


Para acceder ás accións formativas recollidas neste plan os empregados públicos deberán formalizar a súa matrícula despois de que se publiquen no Diario Oficial de Galicia as correspondentes convocatorias.