Retribucións 2015 e descontos por mutualidade e dereitos pasivos

21 de xaneiro de 2015


Diario Oficial de Galicia
No Diario Oficial de Galicia número 13, do 21 de xaneiro de 2015, publícase a Orde da Consellería de Facenda do 15 de xaneiro de 2015 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2015 e na que se especifican as retribucións e descontos a percibir en 2015 polos funcionarios ao servizos da administración de Xustiza.


Ligazón
Descontos: Mutualidade e dereitos pasivos