Institutos de Toxicoloxía e de Medicina Legal. Persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza. Regulamento

23 de febreiro de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 46, do 23 de febreiro de 2015, publícase o Real Decreto 63/2015, do 6 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 862/1998, do 8 de maio, polo que se aproba o Regulamento do Instituto de Toxicoloxía, o Real Decreto 386/1996, do 1 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos Institutos de Medicina Legal e o Real Decreto 1451/2005, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza.


Ligazón