Lexislación sobre segunda oportunidade

28 de febreiro de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 51, do 28 de febreiro de 2015, publícase o Real Decreto-lei 1/2015, do 27 de febreiro, de mecanismo de segunda oportunidade, redución de carga financeira e outras medidas de orde social.


Lexislación