Si, a privatización do Rexistro Civil cheira moi mal

18 de febreiro de 2015

Os argumentos do ministro Catalá, aquí