Lexislación. Modificación do Código Penal. Lei de seguridade cidadá. Outras modificacións lexislativas

31 de marzo de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 77, do 31 de marzo de 2015, publícanse as seguintes leis:


Código Penal

Lei Orgánica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal.

Ligazón


Lei Orgánica 2/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal, en materia de delitos de terrorismo.

Ligazón


Partidos Políticos. Tribunal de Contas

Lei Orgánica 3/2015, do 30 de marzo, de control da actividade económico-financeira dos Partidos Políticos, pola que se modifican a Lei Orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos Partidos Políticos, a Lei Orgánica 6/2002, do 27 de xuño, de Partidos Políticos e a Lei Orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Contas.

Modifica a Lei orgánica do Poder Xudicial e a Lei reguladora da xurisdición contencioso administrativa

Ligazón


Seguridade Cidadá

Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá.

Afecta ao Rexistro Civil

Ligazón


Medidas económicas

Lei 2/2015, do 30 de marzo, de desindexación da economía española.

Modifica a Lei de Arrendamentos Urbanos e Lei de Arrendamentos Rústicos

Ligazón


Altos cargos

Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado.

Ligazón