Rexistro Central para a Protección das Vítimas de Violencia Doméstica

6 de marzo de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 56, do 6 de marzo de 2015, publícase a Orde JUS/375/2015, do 26 de febreiro, pola que se modifica a Orde JUS/242/2009, do 10 de febreiro, pola que se aproban os modelos de remisión ao Rexistro Central para a Protección das Vítimas de Violencia Doméstica da información que debe inscribirse neste.


Ligazón