Cheque infantil. Axudas para escolas infantís 0-3

27 de abril de 2015


No Diario Oficial de Galicia número 78, do 27 de abril de 2015, publícase a Orde do 20 de abril de 2015 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 non sostidas con fondos públicos a través do programa Cheque infantil e se procede á súa convocatoria.


Ligazón