Estatuto da vítima do delito

28 de abril de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 101, do 28 de abril de 2015, publícase a Lei 4/2015, do 27 de abril, do Estatuto da vítima do delito.


Ligazón


Modifica a Lei de axuizamento criminal e o Código PenalEntrada en vigor

"La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado"