Ministerio de Xustiza. Delegación de competencias

21 de abril de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 95, do 21 de abril de 2015, publícase a Orde JUS/696/2015, de 16 de abril, sobre delegación de competencias entre os diferentes órganos superiores e directivos do Ministerio de Xustiza.


Ligazón