Mutualidade. Asistencia sanitaria no estranxeiro

23 de abril de 2015


Na páxina web da Mutualidade Xeral Xudicial infórmase de que se procedeu á firma do contrato de Asistencia Sanitaria de carácter urxente no estranxeiro para desprazamentos temporais inferiores a 120 días. A empresa adxudicataria foi SOS seguros e reaseguros, S.A.

A duración deste contrato será dende o día 01/05/2015 a 31/12/2015.

Máis información sobre asistencia sanitaria no estranxeiro, aquí