Convocatoria de prazas nas residencias xuvenís

8 de maio de 2015


No Diario Oficial de Galicia número 86, do 8 de maio de 2015, publícase a Orde do 27 de abril de 2015 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2015/16.


Residencias/prazas

O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias son as seguintes:

Lugo

Centro Residencial Xuvenil «LUG»

74 Home/muller


Ourense

Florentino López Cuevillas

55 Home/muller


Vigo

Altamar

94 Home/muller


Do total de prazas resérvase un 9 % para mozos e mozas que desempeñen unha actividade estatutaria, funcionarial ou laboral, tanto se é por conta propia como allea, distribuídas do seguinte xeito:


Lugo

Centro Residencial Xuvenil «LUG»

7 Home/muller


Ourense

Florentino López Cuevillas

5 Home/muller


Vigo

Altamar

8 Home/muller


No suposto de que non se cubran todas as prazas reservadas a persoas traballadoras coas solicitudes presentadas en prazo, as prazas restantes ofertaranse a estudantes.Ligazón