Taxas. Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses

30 de maio de 2015


No Boletín Oficial do Estado número 129, do de maio de 2015, publícase a Orde JUS/992/2015, de 29 de maio, pola que se modifica a Orde JUS/836/2013, de 7 de maio, pola que se regula o procedemento de notificación das altas, baixas e modificacións de fichas toxicolóxicas ao rexistro de produtos químicos do Servizo de Información Toxicolóxica do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses e de liquidación da taxa prevista na Lei 10/2012, de 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas no ámbito da Administración de Xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses.


Ligazón